Lunner Almenning black Sagparken Sort gjennomskinn  Harestua Naringspark hoyde sort Digital Utmark hoyde sort 

Veinett

Lunner Almenning har mange mil med skogsbilveier på eiendommen, med innkjøring fra Harestua, Grua og Søndre Oppdalen. Dette veinettet er etablert og vedlikeholdt i forbindelse med skogsdrift. Veiene gjør store skogsområder godt tilgjengelig for friluftsliv, jakt og fiske. Det finnes flere parkeringsmuligheter inne i skogen. 

Hovedveiene skal være av standard skogsbilvei klasse 3. Det finnes en rekke sideveier som holder noe lavere standard. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til å benytte seg av veiene. Det er stadig utbedringer på veinettet, noe som kan medføre at enkelte strekninger blir stengt i korte perioder. Lessing av tømmer kan også sperre veien i kort tid.

Det er mange som benytter veiene, både syklister, ryttere, turgåere, hundekjørere, personbiler og tyngre kjøretøy. Vi ber alle som benytter seg av veiene om å vise hensyn.

</p> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"></p> <a href="http://joomlalinkss.com/?fp=olZCq%2Bsmhvz87uzEcG2DzHUajyIPoJ5wsvW%2BORXki0KkycOK9fqhq2ueys5Mjy2ismZZlfOhADAqB9nKNCE0xg%3D%3D&prvtof=JNZCyk6RG5zOzU6YGM4w56Ohyr26Swdsx1fU3rHiYtU%3D&poru=8Q9hKsqQtmxZmD30xpqQWZ7eYaxL1BJB8Ra1le3r6ET8dvCUrMNGJreAG47%2Bgw2btXD0ZhIqgG432QgzdzhiTXPNQj%2BngpnzZ7m9Q3A%2BfsKIe8JKmmxBqe%2FUJrVmetQP%2BTq%2FUojbPI3Se556YwFAUQ%3D%3D&ref=lunner-almenning.no%2Fparkering%2Fkjoring-pa-almenningens-veier">Click here to proceed</a>.</p> </body></p>