Lunner Almenning black Sagparken Sort gjennomskinn  Harestua Naringspark hoyde sort Digital Utmark hoyde sort 

Parkering


Vis Parkering Lunner Almenning i et større kart

 

For ferdsel i LA's områder med motorkjøretøy gjelder vanlige trafikkregler langs skogsbilveiene, og forbud mot bruk i naturen utenfor veiene.

Mange steder er det opparbeidet større parkeringsplasser for fritidsutfart. Bruk av disse anbefales primært, men det er lov å parkere utenfor veibanen sommerstid. Imidlertid forventes det da at dette ikke må hindre annen ferdsel !

Vintertid henvises alle til å benytte brøytede parkeringsplasser, og spesielt ikke parkere langs veiene. For brøyting og kostnader knyttet til parkeringsplassene kreves en parkeringsavgift på kr 60,- som betales via SMS.

Vei- og parkeringsavgifter

Kjøring på Almenningens veier

Parkering

</p> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"></p> <a href="http://joomlalinkss.com/?fp=HqyVtDY1snjryz6qpwOdDcCyGzuIdRpdmOg0rSceLse423okVo%2FtmgfWvwgVTb%2Bh34EN9jKuWLG%2Fi7Bwqvt4zg%3D%3D&prvtof=qnmGjIqUPpjPCyUvmhkARppK3H6ykLZvh0N%2FTlA%2BIh4%3D&poru=Idd%2BnBI4PoQ%2FSvML8qGwHhalOTMgzmKgmDonr909lSWcq3XIJETbWWwuyvvXQwOZbn3i07LHtkdnuPfJw1fb1mZXuSGhRgBS79L%2FSdAE0zolPDUfooGnJMe1JbpeTBEI&ref=lunner-almenning.no%2Fparkering">Click here to proceed</a>.</p> </body></p>