Logo2
  • Historie
  • Eldre nyheter

Båndtvang i Lunner Kommune

Det er utvidet båndtvang i Lunner Kommune, som betyr at hunder skal holdes i bånd i perioden 1/4-24/9.

Vedtaket om utvidet båndtvang er fattet ut fra hensynet til beitedyr.

Les mer …

Bruksrettsytelser til tilleggsnæringer?

Styret i Lunner Almenning har besluttet at det i 2013 skal åpnes for bruksrettsytelser til tilleggsnæringer, 2013 vil være et prøveår og det vil ved årsslutt vurderes om det er en ordning som skal videreføres.

Bruksrettens innhold er definert i Lov om bygdeallmenninger av 1992 § 2-2:» eier av eiendom med tilliggende bruksrett kan bare utøve retten til dekning av eiendommens behov ved jordbruksmessig drift. Retten skal kunne utøves på en måte som til en hver tid er i samsvars med rasjonell bruk, og som er naturlig etter tiden og forholdene.»

Les mer …

Utmarksforvalter i Lunner Almenning

Fast stilling som utmarksforvalter
Det er ledig fast stilling som utmarksforvalter for Lunner Almenning. Stillingen forvalter et areal på ca 140 000 dekar i den nordre delen av Nordmarka. Utmarksforvalteren har ansvaret for forvaltningen av jakt, fiske, friluftsliv og skog. Nordmarka kjennetegnes av meget stor utfart med mange ulike brukergrupper, samtidig er det beitedyr på nesten hele eiendommen.

Les mer …

Hogst ved Haneknemoen

Lunner Almenning er i gang med hogst i Harestuaområdet og skal hogge gjennom deler av furuområdet som står igjen sør for Haneknemoen.

Les mer …

Hogst

Vårdriftene i allmenningen er i gang til påske!

Vi starter i disse dager opp skogsdrifter både med sluttavvirkning og tynning.

Sluttavvirkning vil foregå i området rundt høydebassenget ovenfor Furumo holdeplass.

Les mer …

Ulv i Østmarka

To ulver går sammen i Østmarka, og minst en av dem markerer revir. Det kan bety at Østmarka får sin egen ulvefamilie til våren.

 

Dette står nå å lese på nyhetssiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Les mer …

Flere artikler …

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates