Logo2
  • Historie
  • Eldre nyheter

Ulv i Østmarka

To ulver går sammen i Østmarka, og minst en av dem markerer revir. Det kan bety at Østmarka får sin egen ulvefamilie til våren.

 

Dette står nå å lese på nyhetssiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Les mer …

Rapport fra rådyrjakta 2012

Lunner Almenning selger bukkejakt fra 10. august. Det ble solgt 5 retter, ingen felte bukk på tross av flere observasjoner.

I tillegg selges ordinær rådyrjakt gjennom Lunner Jeger og Fiskerforening.

Det ble jaktet i alle de seks områdene i allmenningen: Det ble observert 40 dyr til sammen og 4 av disse ble skutt.

To bukk og to geit.

Elg i Lunner Almenning

Elgjakta 2012 er godt og vel over. Det ble felt 15 av 17 tildelte dyr på våre tre jaktfelt. Dyr av varierende kjønn og alder, men ingen store trofé i år. Elgbestanden i våre områder er forholdsvis liten fordi vi forsøker å holde den på et nivå tilpasset beitegrunnlaget. 

Vi er i gang med vinterforing på tre ulike plasser i allmen ingen. Dette gjør vi ikke for å hjelpe elgen med mattilgang gjennom vinteren, men for å redusere faren for at elgen trekker helt ned i dalen og kommer i konflikt med bil og tog. 

Vi forer med silo og våre foringsplasser er godt besøkt gjennom vinteren.

Nå er settefisken ute

forsidebilde2

Det settes årlig ut fisk i flere av Lunner Almenning sine vann i samarbeid med Lunner jeger- og fiskeforening. Nå er akkurat årets dugnad gjennomført.

Les mer …

Ny utfartsparkering på Svea klar

sauebeite

Som noen badegjester sikker har merket står den nye utfartsparkeringen på Svea klar. Den er tenkt å betjene utfart både sommer og vinter og vil bli brøytet hele vinteren

Vinterforing av elg

elgforing

Småviljakta 2012

Jakt på hare, skogsfugl og rådyr har pågått i vel en måned.

De harejegerne vi har snakket med melder om en normalt god harebestand. Så langt har også jaktforholdene vært gode.

Når det gjelder skogsfugl var vi i år spent på ungfuglsituasjonen. Dette fordi rapporter fra andre steder i landet gikk på at klekking og kyllingperioden hadde gått dårlig.

Det vi ser foreløpig er at det varierer en del i fra middels til dårlig. Generelt sees det lite orrfugl så en oppfordring til jegerne er at hunnfugl bør spares uansett om det er røy eller orrhøne.

Flere artikler …

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates