Logo2

Ulv i Østmarka

To ulver går sammen i Østmarka, og minst en av dem markerer revir. Det kan bety at Østmarka får sin egen ulvefamilie til våren.

 

Dette står nå å lese på nyhetssiden til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Det betyr at vi kan få yngling vest for Glomma. Østmarka ligger innenfor «ulvesona», men de nærmer seg jo våre områder mer og mer.

Ulvesona går ikke langt fra oss, den omfatter faktisk Nordmarka innen Oslo kommune som går nesten opp til allmenningsgrensene, men hele Jevnaker,  Lunner og Gran kommuner ligger utenfor «ulvesona» som betyr at her skal det ikke være etablering av ulverevir. Får vi imidlertid etablering av ynglende par i Østmarka vil det naturlig trykkes individer også inn i våre områder etter hvert. Fra Lodsby nord i østmarka er det ikke mer enn 40 km i luftlinje langs Romeriksåsen til Stryken. Dette er en lett dagsmarsj for en ulv. Ulv i Romeriksåsen vil bety meget vanskelige vilkår for våre bruksberettigede som holder husdyr og benytter seg av utmarksbeite om sommeren.

 

 

For mer informasjon:

 

Med kartutsnitt: http://www.rovdata.no/Nyheter/Nyhetsartikkel/tabid/3764/smid/4759/ArticleID/1718/Default.aspx

Siste statusrapport: http://www.rovdata.no/Portals/Rovdata/Dokumenter/Nyheter/uM%C3%A5nedsrapp%202_1213_15des12.pdf

Link til fylkesmann i Oslo og Akershus: http://fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Nyheter--/Ulv-markerer-revir-i-Ostmarka/

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates