Logo2

Elg i Lunner Almenning

Elgjakta 2012 er godt og vel over. Det ble felt 15 av 17 tildelte dyr på våre tre jaktfelt. Dyr av varierende kjønn og alder, men ingen store trofé i år. Elgbestanden i våre områder er forholdsvis liten fordi vi forsøker å holde den på et nivå tilpasset beitegrunnlaget. 

Vi er i gang med vinterforing på tre ulike plasser i allmen ingen. Dette gjør vi ikke for å hjelpe elgen med mattilgang gjennom vinteren, men for å redusere faren for at elgen trekker helt ned i dalen og kommer i konflikt med bil og tog. 

Vi forer med silo og våre foringsplasser er godt besøkt gjennom vinteren.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates