Logo2

Isforhold på almenningens vann

Isforhold på almenningens vann

Det har vært nok kuldegrader til at isen har lagt seg på skogsvannene våre. Vi ber likevel publikum om å være forsiktig da det er svært variable tykkelser på isen. Dette skyldes strømninger og os samt at det mot myrkanter kan være metangass og grunnvarme som gjør isen usikker.

  1. Er du usikker, gå ikke ut på isen. Er ikke du sikker og trygg er ikke isen det heller.
  1. Kjøp deg ispigger!! Alle sportsforretninger selger pigger, pris fra 50 kroner og oppover. Å ta seg opp av vannet uten pigger er et bortimot håpløst prosjekt. Prøv å legge deg på en glatt isflate og trekk deg frem etter negla! Hvis man er flere i følge og er usikre på forholdene, er det også lurt å ha med tau.
  1. Prøv å sjekke forholdene FØR du går utpå. Se på istykkelsen, ifølge NVEs råd bør isen være mer enn 10 cm tykk, før du går på den. Selv om isen bærer der du starter, må du være sikker på at den også bærer dit du skal. Vær konsentrert. Flere i følget? Gå etter hverandre med litt avstand; hvis man er uheldig er det forhåpentligvis bare én som plumper og de andre kan tre støttende til.
  1. Gå der andre går eller har gått. Det er spesielt viktig hvis det ligger snø over isen. Snøen isolerer slik at istykkelsen ikke øker i kuldeperioder.
  1. Hold god avstand til innløp og utløp, her er isen alltid mer ustabil.
  1. Vær forsiktig i trange sund, ved skjær og lignende. Her vil det skapes strømmer som kan gjøre at isen blir tynnere. Hvis du er usikker på slike plasser, gå på land.
  1. Forholdene er forskjellig fra vann til vann. Selv om det er stabil og trygg is på ett vann, betyr det IKKE at det er slik på alle andre vann i nærheten. Forskjellene kan være svært store.
  1. Plumpa? Kom deg opp i den retninga du kom fra! Det er svært viktig å komme seg fort på trygg grunn, derfor må du prøve å ta deg tilbake der du VET at isen bar. Syklister og skøyteløpere kan ha en ulempe her ved at de kommer for langt ut på tynn is før den brister, og den bærer ikke kroppsvekta når du står stille.
  1. Våris. Når overflata på isen blir kornete, kan det ofte være vanskelig å få et godt fotfeste når man går. Isen har en tendens til å kollapse helt hvis man bryter igjennom den. I tillegg oppstår det høl og lommer i isen. Et godt råd da er å forbli på land!
  1. God tur, men vær oppmerksom og forsiktig. Det er ikke helt ueffent å ta med litt tørt tøy i en plastpose i sekken!

Generell informasjon om isforhold på  www.nve.no/ismelding 

 

Tags: Lunner Almenning, isforhold, is

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates