Logo2

Årsmøte med allmenningsvalg 2018

aarsmote-800x500

ÅRSMØTE MED ALLMENNINGSVALG
Holdes på Idrettshuset på det nye anlegget til Lunner Fotballklubb på Frøystad, 
tirsdag 24. april kl. 18.30.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 

Valglokalet vil være åpent for stemmegivning mellom kl.18.30 og 20.30.

Nedenfor er det mulig å laste ned resultatregnskap for 2017, inkl. valgkomitéens innstilliger, kandidater til styre, samt kandidater til valgkomitéen.

 Forslag på andre kandidater til styret og valgkomité enn de som er foreslått kan fremmes skriftlig til valgkomitéen v/Astrid Wirstad innen tirsdag 10. april og vil i tilfelle bli lagt til gjennomsyn på allmenningskontoret innen én uke før årsmøtet. Det fremgår av det tidligere utlagte manntall hvem som har stemmerett og hvor mange stemmer de kan avgi. Personer som ønsker å stemme med fullmakt fra sameier, off. eide eiendommer e.l., bes om å sende disse inn før årsmøtet.

 Saker som det er ønskelig at årsmøtet skal uttale seg om, må fremmes skriftlig overfor styret innen en uke før møtet.

 Hilsen styret i Lunner Almenning

  

Klikk her for resultatregnskap 2017.

Klikk her for årsrapport 2017.

Klikk her for liste over valgkomitéens innstilliger, kandidater til styre, samt kandidater til valgkomitéen.

 

 

Til private skogeiere på Hadeland: Invitasjon til å bli andelseier i Gausdal Bruvold SA

Klikk her for brev til bruksberettigede og private skogeiere.

Klikk her for tegningsskjema.

 

 

Tags: årsmøte, Allmenningsvalg, 2018

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.