Logo2

Småviltjaktkort for 2016/17

Fra 2016 blir det endringer i salg av småviltjaktkort for Lunner Almenning og Lunner Grunneierlag. Dette for å bedre situasjonen for skogsfugl og hare i Lunner.

 

Som mange kjenner til har det de siste årene vært en nedadgående kurve på skogsfuglbestandene. Fredning av brunfugl har vært et tiltak, men ikke hatt god nok innvirkning. Før årets sesong ble det vurdert å avlyse hele skogsfugljakten. Fra og med 2015 har hare kommet på den nasjonale rødlista i Norge, grunnet drastisk nedgang i totalbestand. I Lunner har det stort sett vært bra med hare, men det er ingen tvil om at man må ta dette på alvor gjennom en bevisst forvaltning.

Derfor er det bestemt at det skal gjøres grep for å snu utviklingen med minkende bestander av skogsfugl og hindre nedgang i harebestanden. 

Fra og med 2016 sesongen blir det innført begrensninger på antall solgte jaktkort i Lunner. De siste 7 årene er det gjennomsnittlig solgt rundt 160 kort årlig, dette antallet vil fra neste år bli halvert. Dette vil minske jakttrykket betraktelig, samtidig som det bedrer forholdene for de jegerne som får adgang.

Småviltjaktkortet vil som tidligere også gjelde for fellefangst. Men i tillegg er det, etter ønske fra Lunner Jeger og fiskerforening, blitt innført et eget fangstkort. Denne kortet gjelder kun fellefangst på mår og mink og må bringes med ut på samme måte som jaktkortet.

 

FREDNING AV BRUNFUGL GJELDER FORTSATT!

 

Jaktkortene gjelder kun for innenbygdsboende i Lunner Kommune.

 

NB! Personer som står registrert med bruksrett i Lunner Almenning har førsterett på jaktkort.

Kortsalget vil åpnes for denne gruppen to uker før ordinært salg starter. Mer detaljert informasjon om salgsstart kommer etter nyttår, men det antas at salget åpner i april/mai.

 

 

 

Prisene på jaktkort 2016 vil være som følger:

Småviltkort ordinær 1600,- (Hønsefugl, hare, mink, mår, rev, ender, måker, ringdue i henhold til direktoratets liste over jaktbare arter)

Småviltkort for bruksberettigede i allmenningen: 1200,- (Hønsefugl, hare, mink, mår, rev, ender, måker, ringdue i henhold til direktoratets liste over jaktbare arter)

Fangstkort 100,- (Gjelder kun fellefangst på mår og mink)

 

Skuddpremie

Rev/mink/mår 200,- per dyr som fremvises for oppsyn Karianne Johansson for kontroll.

Rev: 1000,- i bestemannspremie per sesong.

 

 

 

Se egen info når det gjelder Gullkort for Lunner Jeger og fiskerforenings medlemmer.

 

 

 

Tags: Lunner Almenning, Lunner, jaktkort, småvilt, storfugl, Lunner jeger og fiskerforening, harestua, lunner grunneierlag, hønsefugl, skogshøns, hare

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates