Logo2

Elgjakta er avsluttet på Romeriksåsen.

Elgakten på LA sine arealer er over på Romeriksåsen, men fortsetter inntil videre i Nordmarka. Samtidig fortsetter småviltjakta fram til jul. Regler for småviltjakta finner du ved å trykke "Les mer".

 

 

Regler for småviltjakt i Lunner Almenning og Lunner grunneierlag 2015

  • Det kreves saurenhetsbevis for alle jakthunder. Bevis skal kunne forevises under jakt.
  • Veiene holdes åpne så lenge været tillater. Veiene mellom Søndre Oppdalen og Råsjøkrysset stenges ved snøfall nok til preparering av skiløyper.
  • Det forutsettes at nasjonale og lokale lover og forskrifter følges.

Småviltjakt er tillatt i tidsrommet 10.09- 23.12.

OBS! Ingen småviltjakt 18-20.09 grunnet dyresamling, samt 05.10-11.10 grunnet elgjakt.

Jaktkort kan kjøpes av innenbygdsboende i Lunner Kommune og selges i nettbutikken til Lunner Almenning. Innehavere av jaktkort kan kjøpe to gjestekort (for to døgn) i løpet av sesongen. Dette er kun for jakt uten hund. Gjesten må jakte sammen med kortkjøper. Gjestekort selges kun på Lunner Almennings kontorer på Harestua. Åpningstider mandag-torsdag 08.00-16.00.

Brunfugl er totalfredet!

Kortpriser:

Bruksberettigede / ansatte kr 600,-.   Andre innenbygdsboende kr 700,-. Gjestekort – 2 døgn: kr 400,-.

Jaktområde:

Lunner Almenning og Lunner grunneierlag sine arealer.

 

Jakt på ender og duer i sentrale deler av bygda (innmark) er tillatt fra 21.08. med grunneiers tillatelse og betalt jegeravgift.

Ha alltid jaktkortet (og saurenhetsbevis) med på jakt. Jaktoppsynet vil foreta kontroller.

Observasjon av sau etter 10/9 og storfe etter 22/9 bes meldt til oppsyn Karianne Johansson, tlf: 40 60 55 55.

Vi ønsker god jakt!

Tags: Lunner Almenning, jaktkort, småvilt, småviltjakt, lunner grunneierlag

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates