Logo2

3 påkjørte rådyr på 14 dager

I løpet av de to siste ukene er det funnet to døde råbukker og en død rådyrgeit i og rundt Lunner Almenning sine områder.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 

Vi ber instendig om at man kjører pent på skogsbilveiene våre, og også på småveiene ellers i området. Tre rådyr er funnet døde med skader som kan tyde på et ublidt møte med bil, men ingen påkjørseler er blitt meldt inn. Husk å melde fra til fallviltansvarlig Even Løken, tlf: 97569960, dersom du skulle være uheldig å kjøre på et dyr, ellers ser vilt som er skadd, døde eller i nød.

Tags: Lunner Almenning, rådyr, bukkejakt, søknad

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.