Logo2

Ødelagte veier etter flommen

Det ble mye skader på veinettet på Øståsen etter regnværet i starten av september. 

 

Store deler av veinettet ble stengt grunnet store skader. LA har hatt folk ute dag og natt og nå er det aller meste av veinettet i kjørbar stand. Det er fortsatt ruskete og smalt enkelte plasser, så tilpass fart etter forhold. Veiene vil bli utbedret etterhvert, men med så store skader vil det ta noe tid før alt er i tipp topp stand igjen.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Tags: Lunner Almenning, Lunner, Romeriksåsen, Brovoll, veinett, bilvei, skogsbilvei, Orhagan, Oppdalen, Råsjøkrysset, flom

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.