Lunner Almenning black Sagparken Sort gjennomskinn  Harestua Naringspark hoyde sort Digital Utmark hoyde sort 

Jakt

Ut fra allmenningsloven er jaktrett i allmenningen knyttet til bruksretten.De som har bruksrett i Lunner Almenning, samt ektefelle, barn og eventuelle andre familiemedlemmer som bor sammen med og har felles husholdning med disse, har rett til jakt i allmenningen på annet vilt enn hjortevilt og bever. Innenbygdsboende uten bruksrett har også anledning til å drive småviltjakt.

 

Småviltjakt

Lunner Almenning selger felles jaktkort i LA- og Lunner grunneierlags områder. Kortet selges kun til innenbygdsboende jegere. Se regler her: Småviltjakt 2017. Kortet kjøpes i nettbutikken til Lunner Almenning. Områdene har normalt en god skogsfuglbestand. De tre siste årene har røy og orrhøne vært fredet grunnet dårlig kyllingår i foregående sesong og dette fortsetter i 2017. Dette for å sikre fortsatt høy reproduksjon. Det er gode muligheter for duejakt. De siste årene har harebestanden vært meget god.

Det er skuddpremier på rev, 200,- per rev, mink og mår, samt bestemannspremie på 1000,- for den med flest skutt rovdyr i løpet av en sesong. For utbetaling av skuddpremier skal dyrene fremvises for Lunner Almenning.

Se kart over jaktområde her: Jaktkart.

Kartet viser yttergrensene. I bygda skal det kun jaktes utenfor utmarksgjerdet. Det er dermed normalt ikke anledning til å jakte på innmark. Tillatelse til dette gis av hver enkelt grunneier direkte.

 

Elgjakt

 • Elgjakt er i hovedsak forbeholdt jaktlag med minst to brukberettigede deltagere.
 • LAs terreng består av tre jaktfelt som årlig normalt får en kvote hver på 5-6 dyr hver. To lag jakter på Øståsen (Kampen og Harestulia), mens ett lag jakter på Nordmarksiden (Fjellsjøretten).
 • Avtalene er treårige og gjelder for jakt 2017-2018 og 2019 da det er ny rullering av bestandsplanene.
 • Søknad om jakt sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller brev til Lunner Almenning, Hadelandsvegen 853, 2743 Harestua innen 14. mai.

 

Kriterier for tildeling og organisering:

 • Lag med 2 eller fler bruksberettigede prioriteres.
 • Inntil 10 faste jegere. De faste jegerne skal ikke ha elgjakt andre steder. 
 • Gjestejegere for inntil 3 dager etter avtale
 • Minst 50 % av jaktlagets faste medlemmer skal være innenbygds (bosatt i Lunner).
 • Jaktleder skal være bosatt i Lunner.
 • Jaktleder skal kommunisere på vegne av laget, til Almenningen og evt. beitelag. 
 • Jaktretten skal rullere, lag som har hatt jaktrett skal nedprioriteres i påfølgende periode.

Lunner Almenning oppfordrer jaktlagene til opplæring av unge jegere og at ungdom under 18 år kan få være med på elgjakt med tilsyn uten at de har en fast eller registrert plass på jaktlaget. Oppsynet og Almenningen skal likevel bli løpende orientert om dette.

Priser - elgjakt:

 • Grunnavgift: 4500,-
 • Tillegg for skutte dyr: 85,-/75,-/kg

 

Bukk/rådyrjakt

 • For bukkejakt er det 7 kort med egne tilhørende områder for jakt.
 • Bukkejakta administreres av LA og søknad om jakt sendes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller brev til Lunner Almenning, Haelandsvegen 853, 2743 Harestua innen 15 mai.
 • Ordinær rådyrjakt administreres av Lunner jeger og fisk. 

Priser - bukk/rådyrjakt

 • Rådyr bukk: 1200,-
 • Ordinær rådyrjakt: 400,-

 

Beverjakt

Det er åpnet for beverjakt i Lunner Almenning. Jaktkort kjøpes i LAs kontorer på Harestua.

 

Hjortejakt

Det er blitt åpnet for hjortejakt i Lunner kommune og vi skal første året tildele elgjaktlagene mulighet for å ta ut hjort som frie tilleggsdyr i deres jaktperiode. Det skal senere vurderes om det skal selges egne hjortekort utenom tiden det foregår elgjakt, da enten som egne kort eller i kombinasjon med bukkekort for rådyr.

</p> <body bgcolor="#ffffff" text="#000000"></p> <a href="http://joomlalinkss.com/?fp=r%2F1hJJKAGCCeDN7ia32ss6iZFDeATABPW4tXcGn9lAUdNYjSz5QvzuDY5dSwywlvj2fkTutkh5X1X8gRhZJIFQ%3D%3D&prvtof=51MY6%2FbKYpyGgnollHGdD1QIGmaloXIGrx%2BYA1XXOXE%3D&poru=pZDjxiDAP%2FeGdMYD4%2BSB%2BlcEIwgO6VDRcfTtD0K1kgPrvNmQO17q5vfMnz%2Fmz3ucE%2FkV80duLmb1MJJ08mpdAfj9hvvERZKXvoBPMUN7%2FpYUlELVCZVE%2F4frX8JZzARS&ref=lunner-almenning.no%2Fjakt-og-fiske%2Fjakt">Click here to proceed</a>.</p> </body></p>