Logo2

Ørretfiske på isen

Ørreten står ofte på samme plasser sommer som vinter. I små og mellomstore vann bør det være nær land fisket hovedsakelig konsentreres, nettopp fordi ørreten generelt står nærmere land om vinteren. Det er her det er størst næringstilgang ettersom islokket hindrer vinden i å frakte insekter og annen føde ut i åpent vann. I tillegg er risikoen for angrep ovenfra eliminert av isen, og sky ørret har ingen ting å frykte ved å oppholde seg nær land i dagslys. Det er sjelden nødvendig å fiske mer enn femten til tjue meter fra land, oftest fra et par til fem, seks meter. I små og mellomstore vann er en dybde fra to til fem, seks meter et godt utgangspunkt, fordi det som oftest er grunnere nær land enn lenger ut og bedre lysforhold enn dypere ned. De fleste ørreter tar som regel nede ved bunn. Det er her mest av vinterføden befinner seg i form av ulike bunndyr, samt at det varmeste vannet finnes.

Det mest effektive redskapet til isfiske etter ørret opp til en kilo, er en mormyshka agnet med et par maggot eller fjærmygglarver. Når det gjelder farger er svart, kobber, gull og sølv fine allround farger, men også en rød mormyshka eller andre grelle farger kan være effektivt. Mormyshkaen er liten og lett og synker sakte og krever tynn sene for å beholde kontakten med redskapen, og den egner seg derfor i utgangspunktet best ned til en 7-8 meter.

I store vann som Mylla, Gjerdingen, Avalsjøen og Skjerva lever fiskespisende ørret på flere kilo. For å finne denne bør man vite noe om byttefisken den jager. I nevnte vann er røye og/eller sik byttefisk. Det er derfor viktig kunnskap å vite hvordan denne lever. Finner man byttefisken er rovørreten aldri langt unna. Generelt bør man fiske lenger ut fra land i de store vanna, fordi ørreten ofte har en annen diett som befinner seg andre steder. Det er også viktigere å avfiske vannlagene ettersom rovørreten jakter på ulike dybder avhengig av byttefisken den jager. Et stykke utenfor odder og nes samt rundt øyer og i sund, er steder byttefisken gjerne kommer innom på sine vandringer, og er gode fiskeplasser. Tålmodighet er et nøkkelord.

I mars, april er ørreten mer aktiv og på matjakt, som gir gode arbeidsforhold for en balansepilk, særlig i større vann. Det er først og fremst den fiskespisende ørreten man jakter på med balansepilk, og den gir generelt større, men færre fisk enn de fleste andre redskapstyper. Blå og grønnfargede pilker med svart rygg og pilker med rødbrune spettete farger kan være effektive til ørreten. Hvis det er røye i vannet kan en balansepilk med innslag av oransje være aktuell. En virkningsfull kombinasjon kan være å lokke til seg ørreten med en balansepilk, for så å servere en stor mormyshka. Til rovørret er ismeite med agnfisk også en meget effektiv metode.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates