Logo2

Abborfiske på isen

På Lunner Almenning er det abbor i de fleste vann, ofte lever den side ved side med ørret. For å finne den mindre stimfisken bør man avfiske viker og grunne områder nær land. Gode fiskeplasser fordrer i tillegg at abboren finner næring, gjerne nær vannvegetasjon. Start gjerne fisket der terrenget ikke er altfor bratt. Slike steder skrår gjerne jevnt nedover og det blir dermed lettere å lete etter stimabboren.

For abbor opp til fin ”steikestørrelse” er en enkel pimpel med lyskrok agnet med maggot ofte den eneste redskapen man trenger. Er abboren lite bitevillig, er en mormyshka agnet med et par maggot ofte det eneste som duger. Når det gjelder farger er svart, kobber, gull og sølv fine allround farger til abbor, men sterke eller grelle farger kan også være effektivt.

Den store fiskespisende rovabboren vandrer mye, avhengig av årstid, vær og byttefiskens oppholdssted, men langs skrentene over hard bunn er ofte førstevalget. Spesielt steder der bratte skrentsider stuper ned i vannet er aktuelle. Her kan trevaser og kvistkjerr ha rast ned i vannet og lagt seg på bunnen nedenfor de bratte skrentene. Dette er magneter for abboren. Også marbakken og utenfor odder og nes bør avfiskes. Her patruljerer abboren og gjør raske angrep inn på grunnere vann. Også i viker og sund og steder med ekstremt varierte bunnforhold er forlokkende for stor abbor, der topper, større grunnplatåer og bratte skrenter bør avfiskes nøye.

Rovabboren går gjerne på en lettfanget balansepilk. Mange balansepilker skal imitere en naturtro byttefisk, men forsøk gjerne røde og oransje farger, samt blå, grønne og sølvfargede med svart rygg. Balansepilken kan være fra tre til sju cm. Fest gjerne en maggot i snutekroken. Start fisket nede ved bunnen for så å avfiske vannlagene om det ikke er napp å kjenne.

En annen effektiv metode for å friste rovabbor, er å meite med agnfisk. Husk at i Norge er det ikke lov å fiske med levende agnfisk, og agnfisken må komme fra samme vann/vassdrag som man fisker i. I allmenningens vann kan agnfisk av ørekyte og småabbor lokke storabboren opp fra dypet. Fest kroken i agnfiskens overleppe eller bak ryggfinna, og fest et par små splitthagl på sena noen cm over agnfisken som vekt for å få agnet ned til ønsket dybde. La snella være frikoblet og gi abboren litt tid før tilslag.

Som oftest er abboren mest bitevillig i fra morgenlysningen og noen timer fremover. Midt på dagen er det mer stille, men utover ettermiddagen tiltar aktiviteten igjen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates