Logo2

Ytter Svea

Beliggenhet: Ytter Svea (480 m.o.h.) ligger sørøst for Svea og er dennes lillebror. Vannene har forbindelse gjennom en grunn sivbevokst kanal. Det er mulig å ta seg ned til vannet langs Sveavegen på østsiden.

Topografi: Vannet er i store deler omkranset av tett løv- og blandingsskog, samt myrpartier, og kan være litt utilgjengelig enkelte steder. Vannet er langgrunt og sivbeltet når langt ut i vannet. Det finnes en brukbar leirplass på vannets sørøstside, samt en omtrent midt på vannets østside.

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: Ytter Svea er blant ihuga abborfiskere kjent som et vann hvor det finnes grov abbor. Her har fiskeforeninger fra nær og fjern tatt turer for å prøve å lure storfisken. Det finnes en bestand av abbor over en kilo, noe som må sies å være storabbor. Ørretbestanden er også god, og enkelte kilosfisker finnes.

Fisketips: Ofte er det på isen mange prøver seg. Men det er også gode muligheter på sene sommerkvelder når stor abbor kommer inn mot land for å jakte. En liten wobbler eller sluk kan da gi real kamp med stor og sprek fisk. Ørreten i vannet gjør ofte høye luftsprang etter insekter. Ørreten går på dagtid ofte akkurat utenfor kastehold, men om kvelden trekker den nærmere og er da mulig å nå ut til. Vannet har mye vannvegetasjon og er langgrunt, noe som gjør at fisken om dagen står langt og dypt ute, men som om kvelden, eller i dårlig lys, kommer inn på grunnene for å jakte mat. Alle redskap bør forsøkes, selv om fluefisket kan være en utfordring, og kanskje særlig om dagen bør man ha litt kastevekt for å komme langt og dypt ut.

Annet: Ytter Svea er ikke åpnet for bruk av båt og flytering, slik som Svea er.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates