Logo2

Ytter Svea

Beliggenhet: Ytter Svea (480 m.o.h.) ligger sørøst for Svea og er dennes lillebror. Vannene har forbindelse gjennom en grunn sivbevokst kanal. Det er mulig å ta seg ned til vannet langs Sveavegen på østsiden.

Topografi: Vannet er i store deler omkranset av tett løv- og blandingsskog, samt myrpartier, og kan være litt utilgjengelig enkelte steder. Vannet er langgrunt og sivbeltet når langt ut i vannet. Det finnes en brukbar leirplass på vannets sørøstside, samt en omtrent midt på vannets østside.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: Ytter Svea er blant ihuga abborfiskere kjent som et vann hvor det finnes grov abbor. Her har fiskeforeninger fra nær og fjern tatt turer for å prøve å lure storfisken. Det finnes en bestand av abbor over en kilo, noe som må sies å være storabbor. Ørretbestanden er også god, og enkelte kilosfisker finnes.

Fisketips: Ofte er det på isen mange prøver seg. Men det er også gode muligheter på sene sommerkvelder når stor abbor kommer inn mot land for å jakte. En liten wobbler eller sluk kan da gi real kamp med stor og sprek fisk. Ørreten i vannet gjør ofte høye luftsprang etter insekter. Ørreten går på dagtid ofte akkurat utenfor kastehold, men om kvelden trekker den nærmere og er da mulig å nå ut til. Vannet har mye vannvegetasjon og er langgrunt, noe som gjør at fisken om dagen står langt og dypt ute, men som om kvelden, eller i dårlig lys, kommer inn på grunnene for å jakte mat. Alle redskap bør forsøkes, selv om fluefisket kan være en utfordring, og kanskje særlig om dagen bør man ha litt kastevekt for å komme langt og dypt ut.

Annet: Ytter Svea er ikke åpnet for bruk av båt og flytering, slik som Svea er.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.