Logo2

Sveselva

Beliggenhet: Sveselva har sitt utspring fra Svea, men får etter hvert selskap med bekken fra Muttatjern nedenfor Muttabråtan på Grua, og renner videre gjennom variert landskap og ut i nordenden av Harestuvannet.

Topografi: Nede ved Hadeland Bergverksmuseum kommer elva ut i roligere partier og renner under riksvei 4 før den følger gamleveien. Herfra er elva fiskbar. Elva er stedvis en Amasonas i miniatyr med mye våtmark og tett vegetasjon, noe beverens herjinger må ta mye av skylden for. Det skal ikke mye nedbør til før området blir svært så vått.

Fiskearter: Ørret

Bestandsvurdering: Stort sett er det småørret opp mot 200 gram, men det er tatt ørret rundt en halv kilo i de dypeste kulpene. Lengst opp i elva dominerer småørret.

Fisketips: På strekningen nedenfor Vaskeriet og ned til Harestuvannet er det mulig å gjøre ørretfangster. Det å smygfiske ørret med kun en krok agnet med mark, eller å kaste med små spinnere eller mikrowobblere kan gi morsomme opplevelser. Elva kan være et fint utgangspunkt for barn til å få sin første bekkeørret. Med dupp, mark og et lite søkke er det gode sjanser for at det i de sakteflytende kulpene raskt blir liv i duppen. I vann med mer strømninger bør duppen utelates og heller fiskes på bunnen med stram sene for å merke minste antydning til napp.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates