Logo2

Svea

Beliggenhet: Svea (480 m.o.h.) ligger lengst nord i allmenningsområdet, nordøst for Mylla. Sveavegen går langs vannets østside, og langs denne finnes det flere steder å ta seg ned til vannet. Det er også anlagt stor parkeringsplass for badegjester på Gruvesletta i nordøstenden av vannet.

Topografi: Svea er et mellomstort avlangt skogsvann med en del hyttebebyggelse på vestsiden. Det tar bort litt av villmarkspreget. Vannet er i store deler tett bevokst med løv- og blandingsskog, men det finnes også svaberg og skrenter, og enkelte mer åpne områder. Et par brukbare leirplasser finnes på vestsiden, blant annet rett ved inngangen til Svartvika.

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: Ørretbestanden er forholdsvis god med mye ørret rundt 3-400 gram. Det finnes også en del ørret mellom en halv og en kilo. Abborbestanden er også grei med mye abbor opp mot 250 gram, og det dukker også opp enkelte grove kumlokk.

Fisketips: På klare sommerdager vaker det intenst med ørret som gjør akrobatiske luftsprang etter svermende insekter. Selv om det ligger en del hytter i området har man mange plasser for seg selv på østsiden. Ønsker man å ha vannet alene i sommersesongen, er det kvelden og natta som bør prioriteres. Det er gode muligheter for ørretfangster på sluk, spinner, mark og flue. Rom for baksleng er det mindre av, men vannet er åpnet for bruk av flytering som gir økte odds for nærkontakt på flueutstyr. På land finnes fluemuligheter i nord- og sørenden, samt i Svartvika. Isfiskere er det ikke mange av, men vannet er enkelt tilgjengelig og huser mye fisk, så det bør være mulig å sikre seg en vintermiddag eller to.

Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.

Svea er også et populært badevann med eget stupetårn, flytebrygge og sandstrand i nordenden. Vannet deles med Lunner Grunneierlag.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates