Logo2

Store Skotjernet

Beliggenhet: Store Skotjernet (538 m.o.h.) ligger litt bortgjemt i foten av Skotjernfjellet på grensen mellom Lunner og Nittedal, en snau kilometer sør for Nordre Fjellsjøen. Det fordrer litt innsats å ta seg inn hit. Greiest adkomst er å ta sykkelen fatt fra bommen nede ved grusveien opp fra Bjørgeseter og sykle opp til Skotjernshytta. Herfra er det ca. 1,5 kilometer å gå på blåmerket sti. Stien sneier da tjernets sørside.

Topografi: Store Skotjernet er forholdsvis stort og er mer på størrelse med et stort skogsvann. Breddene er varierte og består av blandingsskog, myrpartier, skrenter, steiner og typiske odder som innbyr til leirliv. Det finnes mange større og mindre viker og knekker, odder og nes der man kan gjemme seg bort. Fine leirplasser finnes på de fleste odder og nes.

Bestandsvurdering: Tjernet er et av flere vann innenfor Lunner Almenning som huser virkelig flott ørret opp mot 7- 800 gram. Kilosfisk, og vel så det, er ingen umulighet om man er på rett plass til rett tid. Abboren har også grei snittvekt og enkelte blir opp mot 300 gram.

Fiskearter: Ørret, abbor

Fisketips: Man kan generelt ikke forvente å få en kilosfisk uten innsats og tålmodighet. Et tips kan være å forsøke å finne fisker som har tatt tilhold i en av de mange vikene, og som er oppe og vaker. Disse er mottagelig for mat, og det kan være stor fisk. Det er mulig å kaste med flue flere steder, og under ulike insektsklekkinger kan det være bra vakaktivitet. Slukfiske egner seg godt der det er mer åpent vann og når ørreten står langt ute. Forsøk sluker i kobber og rødt eller sluker med innslag av kalde grønnfarger. Abboren i vannet har også grei snittvekt, og det er mulig å gjøre gode fangster på både mark- og spinnerfiske. Det å harvefiske i mørket om høsten kan også være en vinner.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates