Logo2

Myllselva

Beliggenhet: Myllselva renner ut i fra Mylla og gjennom Fløyta helt nord i Nordmarka, deretter gjennom Storfløyta og videre nedover langs Vestbygdvegen før den renner under brua ved Vestbygda. Herfra forsvinner elva inn i skogen og dukker opp igjen når den passerer under rv. 4 og ender sin reise ut i nordvestsiden av Harestuvannet.

Topografi: Elva har et totalt fall på ca. 260 meter. Store deler av breddene langs elva er tett bevokste, men det finnes små åpninger der man kan fukte sena.

Fiskearter: Ørret, gjedde (lengst ned)

Bestandsvurdering: Hele elva er stappfull av småørret som enkelt lar seg lokke. Det finnes også en og annen brukbar ørret blant alle de små. Selv om det ikke skjer ofte er det rapportert stor ørret fra elva, men vanlig størrelse er ørret mellom 100 og 200 gram.

Fisketips: En enkel krok med et par små mark som vippes ut i strømmen, er som regel alt som skal til. Elva har både raskt strømmende vann, fosser og stille partier med små og større kulper. Flere steder er elva vanskelig tilgjengelig med fiskestanga. Det er særlig de dypere kulpene som bør avfiskes, og kanskje særlig rett nedenfor strykene i elva, blant annet rett nedenfor ruinene av Bolchen- tresliperi ved Vestbygdvegen. Elva egner seg godt for fiske med søkke og mark som bunnfiskes. Også små spinnere kan fiske godt. Ei spennende fiskeelv for barn og for de som liker å fiske i rennende vann. Blant annet finnes en sakterennende strekning med mye ørret rett ovenfor parkeringsplassen på Svartbekken. Helt nederst der elva renner rolig inn i Harestuvannet kan det dukke opp en og annen gjedde, men de er sjelden store. En wobbler eller en sluk kan da gi fangst.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates