Logo2

Mylla

Beliggenhet: Mylla (496 m.o.h.) ligger sørvest for Svea og nordvest for Bislingflaka. Myllsvegen stryker sørøstsiden av vannet et lite stykke, mens grusveier omkranser vannet på sør, vest-og deler av nordvestsiden. Det gjør vannet enkelt tilgjengelig uansett adkomstvei. Parkeringsplassen ved Mylla dam ligger rett ved oppkjørselen til Bislingen, og er mye benyttet sommer som vinter. Ny stor parkeringsplass rett ved er også gjort i stand.

Topografi: Mylla er stort og langt, og har en maks dybde på 47 meter. Vannet omkranses av tett bevokste bredder med gran- og løvskog ispedd enkelte myrpartier. Det finnes flere fine leirplasser langs grusveien på sørsiden.

Fiskearter: Ørret, abbor, røye, sik, lake

Bestandsvurdering: Det finnes en del stor og fin ørret. Mindre ørret opp mot 300 gram er det mye av. Store stimer med småabbor finnes, men også grove eksemplarer svømmer rundt i vannet. Røyebestanden er stor, og røyene er generelt små, sjelden større enn 200 gram. Siken oppnår brukbar størrelse opp mot en halv kilo. I Fløyta rett nedenfor Mylla er vannet grunt, men det finnes både ørret og abbor av gjennomsnittelig størrelse. Det er sjelden stor fisk her, men mulig å få flere.

Fisketips: De større ørretene kommer man enklest i kontakt med i en båt eller kano hvor det dorges. Flytering er tillatt i vannet og kan være en mulighet. Mindre ørret vaker gjerne innenfor kastehold fra land og kan tas på mark, spinner, sluk og flue. Grov abbor finnes gjerne et stykke utenfor områder med liljeblader og der grunt vann går over til dypt. Mindre abbor tas gjerne inne blant vannvegetasjonen. Røyefisket foregår hovedsakelig på isen, gjerne rundt juletider når isen er trygg. Gode plasser er på ganske dypt vann rundt øyene i vannet. På sommerstid kan man ofte se små vak tett i tett. Dette er ofte sik, som gjerne tar en liten flue, mark eller spinner. Det finnes også en god del småvokst lake i vannet. De kan tas på bunnmeite med for eksempel en fiskefilet.

Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt.

Padler man kano over Mylla er det en fin landingsplass i sørøstenden, der man enkelt kan trille kanoen opp på grusveien rett ovenfor.

Vannet deler fiskekortsone med Lunner Grunneierlag og Jevnaker Almenning. Den søndre delen ligger i Lunner Almenning.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates