Logo2

Kroktjerna

Beliggenhet: Kroktjerna (602 m.o.h.) ligger sørøst for Paradiskollen og nordøst for Kroktjernsberget, og er en av Lunner Almennings høyest beliggende vann. Enkleste adkomst er å kjøre inn fra Bjørgeseter og parkere ved bomveiens slutt ved Dampiperen. Herfra følges høyspentmastene. Ved mast nummer fire tar man til høyre og følger myrdraget et par hundre meter innover.

Topografi: Det er to tjern, lille og store, og de har en skjør forbindelse gjennom en liten grunn myrbekk. Området er vakkert og preges av glissen og gammel granskog, mypartier og mindre skrenter. Man får litt lavfjellsfølelse her oppe. Blåmerket sti fra Harestua sneier sørenden av det store tjernet. Det finnes en lite brukt, men fin leirplass oppå skrenten omtrent midt på det store tjernets vestside.

Fiskearter: Ørret, abbor

Bestandsvurdering: Dette er et vann som kan overraske. Enkelte ørreter oppnår flott størrelse over trekvart kilo. Mer vanlig er ørret opp mot 600 gram. Det finnes forholdsvis mye abbor og den blir sjelden særlig stor.

Fisketips: Det er nok det store Kroktjernet man bør satse på. Tjernet blir sjelden besøkt av fiskere. Breddene langs nordenden er urørte, men innbyr til å fiske. Oppsøk gjerne partier som ligger i le, avhengig av vindretningen. Her tar ofte ørreten tilhold, og den vaker gjerne hyppig under gode forhold. Det finnes flere fine myrtorver rundt tjernet som innbyr til fluefiske. Et par steder i sørenden lener et par bjørketrær seg ut over vannet. Under disse kan det stå ørret, men her må man være forsiktig så ikke fisken skremmes. Mark, små sluker og høytgående spinnere er agn og redskap som også bør forsøkes.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates