Logo2

Korsvatnet

Beliggenhet: Korsvatnet (503 m.o.h.) ligger sørøst for Langvatnet og nordvest for Korsvasshøgda, og er et forholdsvis stort vann, men er nærmest delt i to. Her krysser blant annet en av øståsens mange grusveier over.

Topografi: Den søndre delen er mer åpen og er dypere, og er omkranset av blandingsskog, noen små myrpartier og et par partier med steiner og svaberg. Den nordre delen er mer kupert og har store partier med grunt sivbevokst vann. Et par mindre øyer finnes også. Vannet har flere fine leirplasser, og det er også satt ut benker og bord til besøkende.

Fiskearter: Ørret, abbor, sik

Bestandsvurdering: Vannet huser mye ørret, abbor og sik, og det drives uttynningsfiske av sik. Men det finnes ørret som kan bikke kilosgrensa. Mer vanlig er fisk mellom 2-500 gram. Abboren i vannet blir sjelden større enn ca. 200 gram, men enkelte større forekommer. Siken er tallrik og stort sett småfallen.

Fisketips: Korsvatnet er et populært fiskevann, og det er ikke uten grunn. Her finnes fine fiskeplasser og vannet er enkelt tilgjengelig. Døgnflueklekkinger på forsommeren lokker ørreten opp i vakmodus, og det er mulig å gjøre gode fangster på fluestanga. Ellers fungerer både sluk, spinner og mark meget bra. Er det vakaktivitet bør agn og redskap presenteres i overflaten, men virker vannet dødt er det nær bunnen fisket bør foregå.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates