Logo2

Harestuvannet

Beliggenhet: Harestuvannet (234 m.o.h.) er Harestuas midtpunkt. Vannet ligger lengst sørøst i Lunner Almenning, og er et populært nærvann som benyttes av fastboende året rundt.

Topografi: Harestuvannet er et stort vann på 1,580 m3, men er grunt. På vestsiden går rv. 4, en trafikkert vei. I mellom vannet og veien finnes tett løv- og granskog, samt skrenter og nokså ulendt terreng. Gamleveien på østsiden går derimot langs vannet og er et flott utgangspunkt for å komme seg ut til de mange fine fiskeplassene. Maksdybde i Harestuvannet ligger et sted rundt 15 meter, og gjennomsnittsdybden er 5,2 meter. Det medfører at vannet raskt kjøles ned om høsten, og isen legger seg derfor hurtig.

Fiskearter: Ørret, abbor, sik, røye, gjedde, lake

Bestandsvurdering: Ørretbestanden er forholdsvis liten, og ørreten er generelt vrien å komme i kontakt med, men enkelte store finnes. Det finnes mye flott abbor opp mot en kilo, og på åttitallet ble det funnet en abbor på land på 2,65 kilo! Forskere konkluderte med at fisken hadde blitt tatt av en fiskeørn. Sikbestanden er fin med mye fisk opp mot seks, sju hekto. Gjeddene i vannet oppnår fin størrelse, og gjedde over 10 kilo skal være tatt, selv om det er langt mellom dem. Mer vanlig er gjedder mellom to og fem kilo. Det skal også være bekreftet at det finnes en liten røyebestand med individer mellom 300 og 500 gram. Vannet har også en bestand av lake, men det er sjelden storfisk å få.

Fisketips: Ofte er det de som dorger fra båt eller kano som kommer i kontakt med de største ørretene, eller ørret i det hele tatt. Ørreten er for øvrig i god kondisjon. Flytering, som er tillatt i vannet, kan også være en mulighet. Noe av grunnen til at ørreten er vanskelig å få, er at den må passe seg for gjedda. Gjedda liker seg på grunt vann hvor den har gode jaktforhold, og ettersom Harestuvannet er grunt over det meste, finnes også gjedde spredt utover. Det medfører at ørreten gjemmer seg i de dypere partiene, som ofte både er langt ute og vanskelig tilgjengelig for enhver fiskestang. Om vinteren er det blant skøyteløpere, turgåere, modellflyentusiaster og andre mange som forsøker seg på isfiske. Og det er ikke et dumt valg. På isen er det enklere både å finne og lokke blant annet sik og abbor på små mormyshkaer eller pimpler. Et godt sik- og abborfiske kan man ha om man finner stimen og er der på rett dag. Ismeite med agnfisk på isen eller aktivt stangfiske med sluk eller wobbler etter gjedde gir gode muligheter for å kjenne skikkelig drag i sena. Det oppfordres til fang og slipp på stor gjedde ettersom de er reale rovfisker som holder fiskebestandene nede, slik at vannet ikke blir overbefolket av masse småfisk. Lake finnes også, og lakeplassene skal være rundt øya sør i vannet.

Annet: Innenbygdsboende har lov til å fiske fra båt. Det er kanoutleie for Harestuvannet fra Harestua kro.

Harestuvannet har en god bestand av kreps, og mange er ute i begynnelsen av august for å sikre seg en middag eller to.

Vannet deles med OFA, der østsiden er innenfor Lunner Almennings område.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates