Logo2

Spinnerfiske

En spinner har en særegen utforming. Med et flatt skjeblad plassert foran en kompakt kropp blir den en mellomting mellom et insekt og en fisk, noe som både kan være dens styrke og svakhet. En fordel under insektklekkinger vil være at spinneren kan oppfattes som et insekt, og enkelte spinnere har fluelignende trippelkroker og insekttypiske mønstre og farger for å forsterke inntrykket. Spinnerens svakhet er at den ikke minner særlig om en fisk og frister generelt ikke store fiskespisende ørret på samme måte som en småfiskimiterende sluk.

En annen fordel er at spinneren generelt kan fiskes saktere enn en sluk uten at det går utover gangen eller lokkeeffekten i vannet. Dette er en viktig egenskap når man fisker over grunne områder der spinneren kan jobbe i et naturlig tempo, samtidig som man unngår bunnapp. I kaldt eller i varmt vann kan mye fisk bli mer passiv og stedbunden. Da vil det kunne være gunstig med en spinner som sakte surrer forbi standplassen og opptrer som et enkelt bytte fisken ikke må bruke særlig energi på å fange.

Ved slukfiske er det formen og fargen som generelt avgjør hvilken sluk man bør fiske med, mens en spinnerfisker også bør ta hensyn til lyden som det roterende spinnerbladet avgir. Lyd kan lokke bedre enn både lukt og syn, og særlig ved fiske om kveld og natt, og i grumsete vann med dårlig sikt, kan en spinner være sluken overlegen.

Generelt bør farge- og mønstervalg være de samme som for sluk, men det bør vektlegges at spinnerbladet gis mesteparten av farger og mønster, og ikke nødvendigvis kroppen. Spinneren er også konstruert for et fiske på grunt og middels dypt vann, der fargespekteret når ned, og de kan generelt ha litt sterkere farger eller tydeligere mønstre som tirrer fisken til hugg, dette også for å imitere insekter.

Start innsveivningen med et lite rykk i stangtuppen for å være sikker på at spinnerbladet begynner å rotere.

Gode og effektive spinnere er Myran spinnerne på 3 og 5 gram, med svart kropp og gullprikker med enten gull, sølv, kobber eller sort og gullprikket spinnerblad. Disse gir gode kastelengder og har små, skarpe kroker, og den fanger mye ørret, særlig i typiske myrtjern. Spinnere som Vibrax, Mepps og Panter Martin bør også få plass i slukboksen. Disse går høyt i vannet og fisker godt på grunt vann, og når det øvre vannlaget er oppvarmet slik at ørreten beiter insekter i vannskorpen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates