Logo2

Markfiske

Markfiske er meget effektivt etter de fleste fiskearter i våre vann. Man kan fiske med mark på mange ulike måter, og hver metode kan ha sine fordeler og være utslagsgivende under ulike forhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glidende dupp og mark

En meget effektiv fiskemetode med mark er å la både dupp og et søkke med gjennomgående hull gli helt fritt på sena. Dermed vil søkket hvile oppå krokøyet, og begge vil ligge rett under eller inne i duppkroppen, avhengig av dupptype, under kastet. Når duppen treffer vannflaten, vil søkke og markkrok sige nedover i vannet, men samtidig innover langs den stramme sena før de møter bunnen. Ofte vil en abbor eller annen fisk allerede ha oppdaget marken og nappe umiddelbart. Om det ikke napper i løpet av et minutts tid, bør man sveive sakte for å løfte søkke og markkrok opp gjennom vannlagene, før de får synke mot bunnen igjen. På den måten avfiskes vannlagene innover på en synlig og støyfri måte. Ved napp bør man frigjøre litt løssene slik at fisken ikke merker motstand fra verken dupp eller søkke som sena renner igjennom. Tell til fem, stram opp sena og gjør tilslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dupp og stoppknute

Her får dupp og søkke gli fritt, men før kroken knytes til sena så kappes en liten senestump av og knytes fast på hovedsena ovenfor duppen. Senestumpen må ikke være så lang at den skaper kluss når den renner av snellespolen eller passerer stangringene under kast. Når duppen treffer vannflaten vil den sige innover sena til den møter stoppknuten. Da vil søkke og markkrok slutte å synke og blir hengende vertikalt i vannet. Senestumpen bør knytes slik at den enkelt kan dras opp eller ned langs hovedsena for å regulere dybden marken skal fiskes på. Også her vil det være effektivt jevnlig å sveive og lage litt bevegelse i dupp og mark. Ved napp må tilslaget gjøres raskere ettersom fisken kan bli mistenksom av motstanden som stoppknuten og duppen vil forårsake.

 

 

 

Duppfiske med løftet mark

Enkelte ganger kan det være smart å løfte marken opp fra bunnen, for at den skal opptre mer synlig, fristende og skille seg ut. En enkel metode for å få til dette er først å træ en dupp inn på hovedsena. Dernest et søkke som får skli fritt på sena. Så festes en hvirvel til hovedsena og i andre enden en fortom. Deretter tar man, gjerne tilpasset på forhånd hjemme, og klipper ut en liten celleplastbit eller annet flytende materiale med en diameter på størrelse med en liten ert, som kroken stikkes gjennom og føres helt oppunder krokøyet. Deretter knytes kroken til fortommen og man er klar. Under praktisk fiske vil søkke falle til bunns og forankre en agnet krok som nå stiger i vannet og flyter så langt opp i vannet som lengden på fortommen er. Når fisken tar vil den kunne dra av gårde med sene uten å kjenne motstand, ettersom sena fritt kan løpe gjennom søkket på bunnen. Sjekk først i vannkanten at takkelet fungerer etter intensjonen, før man starter fisket.

 

 

 

 

 

 

 

Bunnmeite med glidende søkke

Denne metoden går ut på å presentere et agn på bunnen som ikke gir motstand når fisken napper og drar av gårde med det. På hovedsena træs et søkke som får skli fritt på sena. Så festes en hvirvel til hovedsena og i andre enden en fortom. Deretter knytes kroken til fortommen og man er klar. Under praktisk fiske vil søkket falle til bunns og forankre en agnet krok som lander på bunn litt bortenfor søkket. Når fisken tar agnet vil den kunne dra av gårde med sene uten å kjenne motstand, ettersom sena fritt kan renne gjennom søkket på bunnen. Metoden egner best der bunnen ikke er altfor løs.

 

 

 

Paternoster takkel

Dette er en effektiv metode på både dypt vann i større og mindre vann, samt i elver og større bekker. Fra hovedsena festes en y-formet svivel, eller otersvivel, med bunnen av y-formen i hovedsena. Nå har man igjen to utstikkende øyer, hvor en fortom på 20-30 cm festes i den ene. I andre enden festes et dråpeformet søkke på 8-10 gram. I det siste øyet knytes en fortom på ca. 50 cm. I fortomsenden festes kroken (str. 10-12) som deretter agnes med mark. Takkelet er klart.

 

 

 

 

 

Frilinefisket mark

En meget giftig metode er å frilinefiske marken, altså kun å bruke krok og mark som kastes ut. Her er det nødvendig med tynn sene og lett utstyr for å få marken noen meter ut. Metoden er meget effektiv om man smyger seg langs vannkanten og kaster på vak nær land. Man kan eventuelt blindfiske utenfor myrtorver etc.

Metoden er også god i rennende vann. Ved å holde haspelbøylen oppe vil sena fritt renne av og marken kan bli ført av gårde i strømmen, og den kan tilnærmelsesvis slukfiskes eller dras inn igjen som ved en fluefiskers nymfefiske.

 

 

 

Harvefiske

Harvefiske er en supereffektiv metode som foregår i skumring og mørke med en gang isen har gått om våren og fra august og utover til isen legger seg. Agn en større krok med flere mark, som er hele kastetyngden, og kast deretter ut. Strip så marktugga i vannoverflaten, gjerne med litt hopp og sprett. Ørreten oppfatter stripingen som ”stor mat” på svøm. Enten et stort insekt, en frosk eller ei mus. En glupsk ørret tar gjerne ”stor mat” når den først angriper. Det er energisparende. Sveiv sakte inn og la marken innimellom bryte vannflaten med små plopp. Husk å sveive marken helt inn til skotuppen. Ofte angriper ørreten i siste sekund før byttet kommer seg i sikkerhet. Ved napp må stangtuppen umiddelbart senkes og bøylen på snella slås opp, slik at ørreten kan gape over marken og ta sene uten å kjenne motstand. Tell til ti og gjør tilslag. Kroker med rette spisser og uten mothaker på krokskaftet er førstevalget. Det gir bedre kontroll når marken skal træs på i dårlig lys. En tynn og skarp Aberdeenkrok i str. 4-6 er rett, forholdsvis langskaftet og gir en god kroking.

Hovedregelen er å plukke mark i ulike størrelser. Mange små mark på kroken lager mye liv og bevegelse, lik en blekksprut, og lokker bedre enn en enslig og mer kompakt stor en. Stor mark gir derimot mer kompakt kastetyngde. I tillegg er hodelykt nødvendig, og en håv forenkler landingen av fisken i mørket.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates