Logo2

Fluefiske

Flueutstyr

Et fluefiskeutstyr er enkelt bygget opp. Komponentene er tilpasset hverandre, og til en viss grad den som skal bruke det.

En enhånds fluestang er aktuell under fluefiske i våre vann. En fluestang på 9 fot i snøreklasse # 4 er et godt valg, alternativt #3 eller #5. For øvrig er alle fluestenger klassifisert etter hvor kraftige de er og hvor tungt snøre de skal tåle. Enhåndsstenger kan brukes til alt fra lett ørretfiske i små myrputter til laksefiske. Fluesnellas hovedoppgave er stort sett å holde på snøret. Snella bør være av bredspoletype med mulighet for å løsne bremsemotstanden til det minimale. Fluesnøre er en viktig ingrediens. Såkalt backing er det som sitter innerst på snella. Den er der for å fylle opp, og for å fungere som ekstra sene ved stor fisk og lange utras. Backingen kan være en vanlig 20 lbs. På allmenningen holder det med 50 meter fluesnøre med vanlig flytende Weight Forward som matcher stanga. WF (Weight Forward) forteller at snøret blir tykkere mot slutten for å lette kastene, da man under fluefiske ikke har annen vekt enn selve snøret, ettersom flua ikke veier noen ting. Fluesnøre velges etter hvor høyt i vannlaget man skal fiske. I allmenningens vann er flytende og saktesynkende (intermediate) aktuelle. Til fluesnøret festes en fortom, som kan kjøpes ferdig taperte i ønsket dimensjon til ørretfiske. Fortommen skal normalt være omtrent så lang som fluestanga. Spoler med 25 meter med fortomsspissmateriale på 0,18, 0,16, 0,14 og 0,12mm er mest brukt. Til de minste fluene bruker man de tynneste fortommene. Etter hvert som spissen på fortommen blir slitt må man klippe den slitte delen av. Når fortommen er på plass festes flua til den, og man er klar til å fiske.

Fluevalg

Tidlig på sesongen og når fisken ikke vaker, kan våtfluer fiske godt. Dette er fluer som synker. Et klassisk og godt mønster er Montana-nymfe. For å fiske den litt dypere kan man feste et lite blyhagl på fortommen. Flua skal imitere en øyenstikkernymfe og bør trekkes inn sakte og nær bunnen.

Er det vak på vannflaten bør man ta frem tørrfluene. Dette fisket er best i mai, juni og litt ut i juli, og er perioden de største og viktigste klekkingene og svermingene skjer. Utover sommeren dominerer diverse landinsekter. En god allroundflue er flytende celleplast-maur. Ørret er glad i maur, og det finnes nesten alltid maur på vannet. Til andre tørrfluer må man ofte bruke et flytemiddel til å impregnere med slik at de flyter. Om fisken ikke tar maur, så forsøk å finne ut hva den vaker etter. Finnes insekter som har vingene stående rett opp, og har tre lange haletråder, er dette døgnfluer. Er det derimot bittesmå insekter og små vak, er det gjerne fjærmygg. Da er det 0,12 mm fortom og myggimitasjoner som gjelder.

Utover høsten kan man oppleve et meget godt tørrfluefiske. Fra slutten av august og ut til midten av oktober er det godt flueføre i vanna våre. I slutten av august kan man gjøre fine fangster med myggimitasjoner i duskregn. Utover i september og oktober, bør det være varme, vindstille dager og sol. Om høsten går det i fjærmygg, samt maurimitasjoner. Men det havner også mange andre landinsekter på vannet, som teger, veps og edderkopper. Fisken vaker spredt og forsiktig nær land på dager med sol og lite vind. Ofte er de enkle å få til å ta om man presenterer flua i nærheten.

På allmenningen er det hovedsakelig ørret som tas på flueutstyr, men også sik, abbor, røye og gjedde kan fluefiskes om man er på rett sted til rett tid.

Fluehappeninger på Lunner Almenning

 

Vårfiske: Nymfefiske kan gi god uttelling i de første små, åpne os, og Montana nymfen er en effektiv ørretfanger tidlig i sesongen.

 

Myrdøgnfluer: Den store myrdøgnflua starter starter sine klekkinger ca. 14 dager etter isgang, etterfulgt av den lille myrdøgnflua som starter en ukes tid senere. Navnet kan være noe misvisende ettersom myrdøgnflua finnes i nesten alle skogsvann og ikke bare i de typiske myrtjerna.

 

Maursverminger: I begynnelsen av juni når den første varmeperioden inntreffer, starter flyvemaurene sine svermerier. De er reale proteinbomber for ørreten og danner grunnlaget for et heftig tørrfluefiske. Maur finnes overalt, følgelig er alle vann i marka gode maurvann. Bruk gjerne en litt større imitasjon enn det virkelige insekt.

 

Vulgata: Fluefiskets formel 1. Disse store døgnfluene klekker utover i juni og juli måned avhengig av lokale forhold. De lokker kilosfisker opp til overflaten og gjerne helt inn til land, som ingen andre insekt klarer. Varme dager etter regnvær setter gjerne de store klekkingene i gang.

 

Vårfluefiske: Vårfluer finnes i alle vann og er tilgjenglig for ørreten i alle faser av livet. Det innebærer en lang periode for vårfluefiske. Gjerne til langt ut på høsten. Gode vårfluemønstre er Streaking caddies og Elk hair caddies.

 

Mygg og fjærmygg: Mygg og fjærmygg er ofte ørretmat veldig tidlig på sesongen og utover høsten. Fjærmygg er ørretmat helt til isen legger seg. I sure myrtjern er mygg og fjærmygg viktig mat hele sesongen.

 

Flueharving: Om høsten i mørke kvelder og netter vil såkalt flueharving kunne være svært effektivt. Bruk store caddies eller streamere som stripes rykkvis i vannoverflaten.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates