Logo2

Fiskekortpriser og regler

Priser for fiskekort

Årskort kjøpes i nettbutikk

Døgnkort kjøpes via SMS
  Garn eller stang Kun stang Kun stang
       
Innenbygdsboende årskort Kr 250,- - Kr 60,-
Utenbygdsboende årskort - Kr 500,- Kr 60,-
                                           
 
Priser for krepsekort      
       
Innenbygdsboende årskort Kr 300,-    
Utenbygdsboende årskort Kr 600,-

For utenbygdsboende er krepsing tillatt på østsiden av Harestuvannet

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

 

 

Døgnkort for fiske kjøpes via SMS.

Send kodeordet LAF til 2090:

Tekstmelding:     LAF     til 2090

Du mottar elektronisk tilbakemelding, og beløpet blir automatisk trukket på telefonregningen.

 

Årskort på fiske og krepsing selges i Lunner Almennings nettbutikk eller på Shell Harestua.

Innenbygdsboende = Bostedsadresse i Lunner Kommune.

 

FISKEKORTREGLER

 • Alle som er fylt 16 år og ønsker å fiske i allmenningens vann skal løse fiskekort.
 • Barn og ungdom under 16 år fisker gratis.
 • Kortet gjelder for alle vann i allmenningen.
 • Teine- og garnfiske er tillatt kun for innenbygdsboende.
 • Det er fra 2015 innført maks maskevidde 29 mm (22 omfar).
 • Garn- og oterfiske tillatt for alle innenbygdsboende fra allmenningens land i Harestuvannet, Mylla, Svea (ikke Yttersvea), Skjerva, Skyten, Avalsjøen og Langvannet.
 • I Gjerdingen er garn/teiner kun tillatt for bruksberettigede og allmenningens ansatte.
 • I resterende vann er det kun tillatt fiske med stang.
 • Det er ikke tillatt å sette garn nærmere elv eller bekkeos enn 50m.
 • Alle garn skal være merket med navn og adr. og ha synlig flotør. Umerkede garn vil bli beslaglagt.
 • Fiske fra båt er kun tillatt i de vann hvor en har lov å fiske med garn og oter.
 • Det er ikke tillatt med motor i noen vann, heller ikke el-motor.
 • Bellyboat/flytering er tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann. Se definisjon og regler for bellyboat lenger ned.
 • Fiskekortet skal bringes med under fisket og vises frem på forlangende.
 • Personer som ved kontroll ikke har løst fiskekort, avkreves dobbelt årskort-avgift.

Bellyboat

Fra og med sommer 2015 tillates bruk av bellyboat (flytering) som et prøveprosjekt.

 

 • Bellyboat kan kun drives av svømmeføtter.
 • Kun en stang per fisker
 • Det er ikke tillatt med motor/elmotor.
 • Det er ikke tillatt å fiskefra kano eller kajakk
 • De som fisker fra bellyboat har vikeplikt for de som fisker fra land. Vi oppfordrer til vanlig folkeskikk.
 • Ved kontroll skal fiskeren snarest mulig bevege seg bort til kontrolløren.
 • KUN tillatt i Store Klattertjern, Store Snellingen og Korsvann.

 

 

Overtredelse av regelverket vil bli anmeldt

 

 

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.