Logo2

Lunner almenning - forbud

Totalforbud mot bruk av åpen ild i Lunner

 campfire edit

 

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller, inkludert Fjorda området. Det er i tillegg forbud mot skyting, og Lunner Jeger- og Fiskeforening har lagt ned forbud mot skyting for sine medlemmer.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.