Logo2

Lunner almenning - forbud

Forbud mot bruk av åpen ild i Lunner

 campfire edit

 

Mellom 15. april og 15. september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

Det er nå nedlagt forbud mot bruk av alle typer ild i vår kommune. Forbudet gjelder også bål- og grillplasser og bruk av engangsgriller, inkludert Fjorda området.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.