Logo2

Lunner almenning - årsmøte

Valgresultat etter årsmøtet 21 april

På årets årsmøte møtte 43 bruksberettiget + 5 fra styre = 48 bruksberettiget + 4 ansatte + revisor. Dette er det nye styret:

The requested URL /getlinks.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates

404 Not Found

Not Found

error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.